KUPTE TŘI JÍDLA A ZAPOJTE SE DO SLOSOVÁNÍ O IPHONE 13!

Pravidla soutěže o iPhone 13

Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o iPhone 13“ (dále jen „soutěž“) je společnost Pizza za 120 Kralupy, se sídlem Ctiněves76,413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 08971463, (dále jako „pořadatel“ nebo „Pizza za 120 Kralupy“).

Doba platnosti soutěže

 • Soutěž probíhá od 4.7. 2022 do 31. 8. 2022 23:59.

Účastníci soutěže 

 • Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let. (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
 • Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“)

Pravidla soutěže, výhry, podmínky získání výher

 • Pro zapojení do soutěže je potřeba vyplnit soutěžní kartičku třemi samolepkami.
  Samolepku lze získat zakoupením jakéhokoli pokrmu v minimální hodnotě 120,-Kč.
 • Soutěžní kartičky a samolepky lze získat pouze při osobním odběru na prodejně v Kralupech nad Vltavou.
  Popř. Při objednání minimálně 3 pokrmů s dovozem.
 • Pro zapojení do slosování je nutné vyplněnou soutěžní kartičku donést nejpozději do 1.9.2022 osobně na prodejnu.
 • Jeden soutěžící, může mít i více soutěžních kartiček.
 • Soutěžící musí mít odběr na naší facebookové stránce “ pizza za 120 Kralupy “ a sdílený soutěžní příspěvek.
 • Do soutěže byla vložena výhra 1x iPhone 13
 • Výherce bude vybrán formou losování, které proběhne 5.9.2022.
 • Při registraci soutěžní kartičky je nutné uvést jméno, příjmení a tel. Číslo.
 • Předání výhry proběhne osobně na naší provozovně v Kralupech nad Vltavou.
 • Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který bude vylosován jako další v pořadí.
 • Pokud se výherce nepodaří kontaktovat, nebo se nepřihlásí o vyhru do 3 dnů od vyhlášení, proběhne náhradní losování. V případě opětovného selhání spojení propadá výhra ve prospěch pořadatele.
 •  Výhra bude výherci předána nejpozději do 30 ti dnů od kontaktování.
 • V případě výhry Účastník soutěže souhlasí s vytvořením fotografického záznamu Pořadatelem, který bude následně sdílen na facebookových stránkách pořadatele.

Zpracování vašich osobních údajů

 • Přihlášením do soutěže uděluje soutěžící společnosti Pizza za 120 Kralupy, se sídlem Ctiněves 76, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 08971463, souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno na sociální síti a případně dalších souvisejících údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se soutěže a případného předání výhry.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu trvání soutěže a nejdéle po šest měsíců od ukončení soutěže.
 • Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to kontaktováním pořadatele s žádostí o vyškrtnutí soutěžního čísla kartičky ze slosování. Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení 

 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookových stránkách.
 • Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.
 • Tyto podmínky jsou platné a účinné od 4. 7. 2022.